Leverancierskrediet aanvragen

U heeft grootse plannen, maar geen geld voor de realisering ervan? Het leverancierskrediet aanvragen kan kan u helpen!

Vele mensen hebben grootse plannen maar geen middelen, jammer genoeg, om die plannen ten uitvoer te brengen. Deze plannen staan vaak zelfs al mooi op papier, ondernemings- of bedrijfsplannen staan prachtig zwart op wit. Toch heeft men vaak investeringen nodig of ander geld van buitenaf. Grote geldbedragen lenen is vaak niet eens nodig en men is er ook vaak terecht terughoudend in. De toekomst van een kleine startende onderneming is immers hoogst onzeker. Toch is er wel een klein bedrag nodig om ervoor te zorgen dat plannen uitgevoerd kunnen worden, dan is kort vreemd vermogen aanvragen een goede optie. U heeft een mogelijkheid om het leverancierskrediet aan te vragen.

Leverancierskrediet aanvragen

Velen die een (klein) bedrijf willen starten en alles al klaar hebben liggen om daadwerkelijk van start te gaan kunnen vaak geen grote voorraad aanleggen. Het is dan een mogelijkheid om naar een van uw grootste leveranciers te gaan om een leverancierskrediet aan te vragen. De aanvraag van het krediet verloopt via de leverancier zelf. Het gemak van het krediet zorgt er bijvoorbeeld voor dat u geen contract hoeft op te stellen in de meeste gevallen, ook worden u geen onnodig moeilijke vragen gesteld. Een kredietwaardigheidonderzoek wordt ook niet vereist bij de aanvraag van het leverancierskrediet, in tegenstelling tot bij het bankkrediet. Het proces van de aanvraag kan dus zeer makkelijk verlopen.

Het proces begint dus met de vraag aan leveranciers om goederen te verstrekken en een betaling die later volgt na een aantal maanden. Zo kunt u uw bedrijf starten, omzet genereren en pas nadat de zaak begint te lopen de aan de betalingen voldoen. Zeker tijdens deze recessie kan een leverancierskrediet ervoor zorgen dat zowel de starters als de leverancier voordelen kan hebben. De leverancier blijft op deze manier niet met zijn voorraden zitten, en krijgt er hoe dan ook geld voor, de latere betaling kan ook zorgen voor extra rente-inkomsten. Dit is dus een goed alternatief voor iedere startende ondernemer die onmogelijk het bedrag kan opbrengen dat nodig is als investering.

Kosten leverancierskrediet

Daar komt wel bij dat leverancierskredieten niet altijd gratis zijn. Jij als ondernemer betaalt wel iets meer voor het gemak dat je de rekening niet direct hoeft te voldoen en de leverancier verdient dus iets meer omdat hij bereid is een leverancierskrediet af te sluiten. Voor jou als startende ondernemer is een leverancierskrediet de uitkomst zonder je in hoge schulden te steken bij de bank, en voor de leverancier is het een mooie manier om niet met zijn bevoorrading te blijven zitten en hij verdient er ook nog wat extra’s aan.

Risico leverancierskrediet

Een teveel aan leverancierskrediet kan zorgen voor een gevaarlijke liquiditeitspositie. U hebt namelijk kort vreemd vermogen op de balans, maar zet het in als lang vreemd vermogen. Wanneer de leverancier het krediet intrekt, komt u direct in betalingsproblemen.
Als u bijvoorbeeld een webwinkel leidt dan kan het zijn elke maand er bepaalde producten binnenkomen. Er wordt dan €1000 geleverd aan een bepaald product dat pas na drie maanden betaald hoeft te worden. Het totale krediet is dan €3000, als u niet tijdig betaald dan bent u 3000 aan financieringsruimte kwijt.

Conclusie

Leverancierskrediet aanvragen hoeft niet moeilijk te zijn, het is immers een speciale vorm van krediet. Ook u kunt hiervan profiteren!