Leverancierskrediet berekenen

Leverancierskrediet is krediet dat vele ondernemers helpt, het zorgt voor meer vrijheid. Leverancierskrediet berekenen kan helpen.

Leverancierskrediet is ook een vorm van krediet, alhoewel er geen geld verleend wordt. Als de leverancier echter niet erop wijst dat de klant op tijd betaalt, dan is dit dus eigenlijk kredietverstrekking. Leveranciers zijn al decennialang banken voor elkaar, toch zijn leveranciers vaak niet eens half zo streng als een bank. Een leverancierskrediet berekenen kan helpen.

Leverancierskrediet berekenen

Het leverancierskrediet berekenen kan ervoor zorgen dat uw goed oplet, te veel steunen is leverancierskrediet kan namelijk zorgen voor problemen. De meeste bedrijven zijn namelijk afhankelijk van dit krediet dat ze leveren en vele klanten zijn ook afhankelijk van de bedrijven. De wettelijke betalingstermijn is dertig dagen als men eerder betaalt dan is er meestal een korting aan verbonden. Om goed in de gaten te houden hoeveel klanten daadwerkelijk betalen binnen uw gestelde termijn kunt u het leverancierskrediet berekenen.
Er kan berekend worden hoeveel dagen het duurt voordat klanten gemiddeld voldoen aan de rekening die u hen gezonden heeft. Over het algemeen wordt meer dan 40 of 50 dagen gezien als een probleem. Minder dan 40 of 50 dagen kan ook een probleem zijn omdat dan uw beleid misschien zo strikt is dat het nadelig is voor uw omzet. Dit leverancierskrediet berekenen wordt ook accounts receivable days (dagen van vordering) genoemd of debtor days. De berekening gaat als volgt en u neemt de omzet (minus alle garantiekosten etc.) delen door gemiddelde Accounts Receivable (vorderingen van beginbelans en eindbalans gedeeld door 2).

Dan neemt u het aantal dagen in het jaar of de maand. U neemt dan de omzet gedeeld door het gemiddelde vorderingenniveau. Daarna heeft u de Accounts Receivable turnover ratio (dit is de vorderingenratio). Dan kan het dat u de gemiddelde dagen berekend hebt, als u de 365 dagen neemt gedeeld door de ratio dan kunt u de gemiddeld aantal dagen berekent dat het duurt voordat men betaald heeft.

Voorbeeld leverancierskrediet

Laten we kijken naar een voorbeeld. Bedrijf A wilt weten hoe lang haar klanten erover doen om te betalen in het jaar 2012. Er werd verkocht voor 1000000 euro aan producten. De vorderingen op de balans waren aan het begin 100000 euro waard en aan het eind van het jaar was dit bedrag nog maar 70000 euro. Dat betekent dat het gemiddelde van de vorderingen = (100000+70000/2)=85000. Het ratio is dan
1000000/85000 = 11.76. Gemiddelde dagen die klanten er dan over doen om te betalen is 365/11.76 = 31.03 dagen

Verdere tips en conclusie

Andere belangrijke tips is om een strak debiteurenbeleid te hanteren. Geef klanten kortingen die wel op tijd betalen en hou klanten die dat niet doen scherp in de gaten. U kunt ook verzekeringen afsluiten in het geval dat een klant niet zal gaan betalen, zorg dan ervoor dat u de rente hoog houdt zodat u geld over houdt om dit te doen. Het is dus een advies om een strak debiteurenbeleid te hanteren zodat u niet in de problemen komt. Het leverancierskrediet berekenen is daarin een begin, maar is zeker niet het enige wat nodig is om een goed debiteurenbeleid te hanteren.