Leverancierskrediet formule

De leverancierskrediet formule kan ondernemers helpen in het besluit om leverancierskrediet te accepteren (of niet). Lees hier over deze belangrijke formule.

Leverancierskrediet moet gezien worden als kredietvorm, hoewel er geen daadwerkelijke geldstroom is. Indien de leverancier niet stelt dat de klant op tijd moet betalen en dus extra tijd gunt, is dit gewoon. De leveranciers ontvangen hier ook aanzienlijke rente-inkomsten over en bedrijven zijn op deze manier al jarenlang banken voor elkander. Bij een bank wordt er vaak transparant weergegeven hoeveel de rente in totaal bedraagt , bij bedrijven onderling is dit echter vaak minder het geval. De leverancierskrediet formule kan u ondersteunen bij de berekening van het rentebedrag. Toch is er ook een andere leverancierskrediet formule. Er is een formule voor ontvangers van krediet en een leverancierskrediet formule die handig is voor de verstrekkers

Leverancierskrediet formule voor ontvangers

Een ontvanger van krediet kan door middel van een leverancierskrediet formule berekenen hoeveel het rentepercentage bedraagt over de periode dat hij niet betaalt. Laten we kijken naar een voorbeeld: Leverancier A verstrekt een korting van 2% op het factuurbedrag als er binnen 5 dagen wordt betaald. Er moet sowieso betaald worden binnen 30 dagen, dit is de krediettermijn. Het kredietbedrag (of factuurbedrag) is €1000. Als er betaald wordt binnen 5 dagen dan is er (1000-2%)= 980, dit is dan het factuurbedrag. Als er betaald wordt na 30 dagen dan is er geen korting, oftewel er wordt gewoon €1000 betaald. Als de ontvanger van het krediet niet betaalt dan is er geen korting van twee procent, dit zijn de kosten van het leverancierskrediet. Er kan wel voor 25 dagen extra genoten worden van het factuurbedrag van €980. Als men €1000 betaalt na 30 dagen is er 980 plus de kosten van het leverancierskrediet van €20. De prijs is (20/1000) x 100%= 2 %.De ontvanger van het krijgt 25 dagen en per jaar kost dit 360/25 x 2% =28,8%. Zo kan men zien of het baat om gebruik te maken van het leverancierskrediet of niet.

Leverancierskrediet formule voor verstrekkers

De leverancierskrediet formule ondersteunt dus ontvangers of afnemers maar kan ook een voordeel bieden aan bedrijven die veel ontvangen uit rente-inkomsten. De wettelijke betalingstermijn is dertig dagen bij eerdere betaling is er vrijwel altijd een kroting. Om goed in de gaten te houden hoeveel klanten daadwerkelijk betalen binnen uw gestelde termijn kunt u het leverancierskrediet berekenen.

Deze leverancierskrediet maakt het mogelijk om het aantal dagen te berekenen voordat klanten gemiddeld voldoen aan de gezonden factuur. Als dit aantal dagen boven de 40 ligt dan is dit een zorgwekkende situatie. OokmMinder dan 40 of 50 kan een slechte situatie zijn, het kan namelijk zeggen dat uw beleid zo streng is, dat het een nadeel vormt voor uw verkoop. Accounts receivable days (dagen van vordering) of debtor days worden zo berekend: U bekijkt de omzet (minus alle garantiekosten etc.) delen door gemiddelde Accounts Receivable (vorderingen van beginbelans en eindbalans gedeeld door 2).

Vervolgens kijkt u naar het aantal dagen in het jaar of de maand. U neemt dan de omzet gedeeld door het gemiddelde vorderingenniveau. Daarna heeft u de Accounts Receivable turnover ratio (dit is de vorderingenratio). Dan kan het dat u de gemiddelde dagen berekend hebt, als u de 365 dagen neemt gedeeld door de ratio dan kunt u de gemiddeld aantal dagen berekent dat het duurt voordat men betaald heeft.

Verdere tips en conclusie

Een leverancierskrediet formule kan dus zowel een leverancier als een afnemer helpen met belangrijke cijfers. Maak daarom gebruik van cijfers want cijfers liegen niet. Bent u van mening dat het te lang duurt voordat klanten daadwerkelijk betaald hebben? Bent u van mening dat het leverancierskrediet wellicht nadelig voor u is? Reken het uit door middel van de leverancierskrediet formule!