Leverancierskrediet

Leverancierskrediet is krediet dat vele ondernemers helpt, het zorgt voor meer vrijheid. Lees meer over dit krediet in dit artikel.

Leverancierskrediet

Leverancierskrediet is een speciale vorm van krediet, er wordt namelijk geen geld verleend. Men klopt niet aan bij leveranciers voor geld maar men koopt goederen. Als de leverancier toestaat dat er later betaald wordt of in meerdere termijnbetalingen dan is dit in feite dus kredietverlening.

Leverancierskrediet is krediet dat voor de ondernemers een groot voordeel oplevert. Men krijgt namelijk meer tijd bij het betalen van hun rekeningen. de leverancier biedt de ondernemer of afnemer namelijk de goederen aan en accepteert het dat er later betaald wordt. Het zorgt ervoor dat er vele deals kunnen plaatsvinden die anders wellicht geen doorgang gevonden konden hebben. Inkopen en verkopen wordt een stuk makkelijker door het leverancierskrediet.

Leverancierskrediet hoort bij het kort vreemd vermogen, kort vreemd vermogen is vermogen dat in de regel minder dan een jaar loopt. Het leverancierskrediet is in te delen in twee groepen (http://nl.wikipedia.org/wiki/Leverancierskrediet):

1. Consumptief leverancierskrediet: krediet dat een leverancier verleent aan een consument;
2.Productief leverancierskrediet: krediet dat een bedrijf verleent aan een ander bedrijf.

Consumptief leverancierskrediet

U als consument heeft waarschijnlijk vaker meegemaakt dat er aan u consumptief leverancierskrediet is verleend, zo is dit vaak het geval bijvoorbeeld het geval bij het bestellen van producten via het internet. Als uw product wordt afgeleverd dan kunt er u er al vaak gebruik van maken, voordat u betaald heeft. Tegenwoordig wordt dit principe ook toegepast op duurdere producten. Auto’s waar u gebruik van kunt maken en pas twee jaar later voor betaald bijvoorbeeld. Het voordeel voor de leverancier is dat hij vele mensen op deze manier over de streep kan trekken en er een extra rentebedrag aan kan verdienen. De consument heeft het voordeel dat hij gebruik kan maken van het product en pas later dient te betalen.

Productief leverancierskrediet

Productief leverancierskrediet is B2B (business to business), de ene leverancier verleent het krediet aan de andere leverancier. Producenten geven de winkelier vaak dit business-to-business krediet, wat hen extra tijd schenkt voor het betalen. Ook het productief leverancierskrediet is kort vreemd vermogen, minder dan een jaar dus, gebruikelijk is het minder dan een jaar. Toch zijn er relaties tussen fabrikanten en winkeliers die langdurig zijn en continu blijven bestaan, hierdoor lijkt het in principe op lang vreemd vermogen.

Kosten Leverancierskrediet

Over leverancierskrediet wordt in principe altijd rente betaald. De leverancier rekent een bepaald percentage over de nog niet betaalde goederen als rentevergoeding. In de praktijk is vaak zo dat leverancierskrediet meer kosten met zich meebrengt dan krediet van de bank. Toch is het met name zo dat onder starters en kleinere ondernemers het leverancierskrediet veel populariteit geniet.

Ondanks de doorgaans hoge prijs is het leverancierskrediet toch populair bij velen, dit komt vooral ook door het gemak. Er is geen contract voor nodig (in de meeste gevallen), er zijn geen zekerheden voor nodig en het is dus zo gepiept. Bovendien is er geen screening nodig van een bank met de daarbij moeilijke vragen. Dit is wat leverancierskrediet allemaal makkelijk maakt, dus als ondernemer kunt u uw kans grijpen bij een leverancier. Maak er gebruik van!