Rekening courant krediet aanvragen

Rekening courant krediet aanvragen is een verstandige stap. De aanvraag brengt namelijk vele voordelen met zich mee. Lees verder over dit krediet en maak er gebruik van!

Rekening courant krediet aanvragen

Tegenwoordig is krediet eigenlijk onlosmakelijk verbonden met het ondernemerschap. Toch is niet voor een ieder rekening courant krediet aanvragen genoeg, maar het is zeker wel ondersteunend i nhet proces. Het totale benodigde kredietbedrag verschilt echter sterk per onderneming. Waar de een genoegen kan nemen met een klein geldbedrag, heeft de ander een grote lening nodig of hulp van van buitenaf. De eerste groep kan een beroep doen op het rekening courant krediet. Dit krediet zorgt ervoor dat men meer opnemen kan van de betaalrekening dan er werkelijk op de rekening aanwezig is. Dit is het bedrag dat men rood mag staan, wat aangeduid kan worden als kort vreemd vermogen. Dit kan gedaan worden, echter kan het ook gewoon krediet zijn dat langdurig ingezet wordt en eigenlijk onmisbaar is voor de bedrijfsvoering. Elke maand is er verrekening van het bedrag dat u geleend hebt, uw gehele schuld wordt ten laste gebracht van uw inkomen.

Dit krediet is eigenlijk alleen bedoeld om voor een korte periode te gebruiken, de rente is namelijk relatief hoog als het langer wordt ingezet (ook al verschilt dit per bank, over het algemeen is het hoog). Overpeins of het nodig is om rood te staan anders is het economisch gezien niet zo voordelig.

Rekening courant krediet regelen

Het hele proces van een rekening courant krediet regelen kent nauwelijks hordes. De bankensector probeert het zo makkelijk mogelijk te maken, de kredietbedragen zijn niet al te hoog en zij lopen dus weinig risico. Toch verdienen zij er veel aan, het is een belangrijke inkomen voor de bankensector, die in de meeste gevallen genoeg buffers hebben opgebouwd. De rente is dusdanig hoog dat banken het voor u simpel willen houden. De aanvraag varieert per financiële instelling, toch wordt het grofweg door elke bank wel aangeboden.

Als u besluit een rekening te openen of er al een heeft dan kan de grens van het rood staan afgesproken worden. Afhankelijk van het kredietbedrag is het rentepercentage, toch is het tussen de 8 en 15%  p/j.

Verrekening

De aflossing van het rekening courant krediet gaat als volgt en is makkelijk te begrijpen: u krijgt maandelijks inkomen en daar wordt de schuld van af gehaald. Zo simpel als dat is het. Uw maandelijkse inkomen geldt vaak wel als het grens van wat u mag lenen. Idem dito bij betaling van rente, het wordt maandelijks van uw inkomen afgetrokken.

Advies

Het rekening courant krediet aanvragen kan makkelijk gedaan worden. Het is echter wel zaak om goed te denken over het gebruik van deze kredietvorm voor een langere periode. Het is gezien de  rente economisch gezien een onverstandige stap om langdurig van dit krediet gebruik te maken. Als er geen nood aan de man is kunt u beter kijken naar andere kredietvormen, zoals bijvoorbeeld het persoonlijk krediet. Doe de aanvraag van het rekening courant krediet als u het dus tijdelijk gebruikt!