Voordelen leverancierskrediet

Voordelen leverancierskrediet zijn er genoeg, niet iedereen kent ze. Lees daarom dit artikel om uw begrip te vergroten.

Krediet regelen

Het leverancierskrediet heeft vele voordelen ten opzichte van vele kredietvormen. Wat men vaak hekelt bij andere kredietvormen is het feit dat er veel tijd besteed wordt aan het regelen van het krediet. Ook is de kans groot dat de kredietverzoek niet wordt ingewilligd. Banken zijn namelijk erg streng en zullen u testen op meerdere manieren. Dit zorgt ervoor dat mensen vaak niet eens naar de bank durven te stappen. Het leverancierskrediet elimineert dit proces, want voor een goede ondernemer geldt tijd is geld. En er gaat veel tijd verloren bij het hele proces van het regelen van krediet en dus ook geld.

Het is niet eens nodig voor vele ondernemers om daadwerkelijk een groot geldbedrag te ontvangen. Het starten van een bedrijf ligt vaak aan de kleinere zaken die nog geregeld moeten worden. Deze kleine zaken kunnen nog zo klein zijn soms is het wel een cruciale zaak. De meeste bedrijven kunnen niet opereren zonder voorraad, hier komt het leverancierskrediet van pas. Een goede voorraadvorming kan opgebouwd worden door het regelen van leverancierskrediet. De voordelen leverancierskrediet zijn er genoeg namelijk bij deze bijzondere kredietvorm, waar geen geld mee gemoeid is.

Voordelen leverancierskrediet

Leverancierskrediet is zoals gezegd een speciale vorm van krediet. Het is namelijk zo dat u niet net zoals ‘traditioneel’ krediet een bepaald geldbedrag ontvangt van een leverancier. U kunt natuurlijk wel terecht voor krediet, dit is namelijk het bedrag dat niet direct betaald dient te worden bij ontvangst van de goederen. U kunt namelijk voorraden opbouwen door deze dienst die vele leveranciers leveren.

Het eerste voordeel is het gemak. U kunt makkelijk op een van uw grootste partners afstappen en zij hebben vaak vele regelingen mits u een bepaald aantal producten van hen koopt. Een betalingstermijn van 30 dagen is wettelijk geregeld, als u binnen een paar dagen betaalt is er ook nog vaak een korting aan verbonden.

Een tweede voordeel is dat u langdurig van dit krediet gebruik kunt maken, het is in principe oneindig. Let op, in principe het zou kunnen zijn dat de relatie tussen u en uw leverancier om wat voor reden dan ook verstoord wordt. Te afhankelijk worden van een leverancier is daarom geen slimme zet. Een derde voordeel is dat er geen leverancier is die dezelfde middelen heeft als een bank. Een bank kan u namelijk uitvoerig screenen en uw verleden er bij halen en complexe kredietwaardigheidonderzoeken uitvoeren. Dit alles kan een leverancier niet uitvoeren en vaak willen zij de kleinste onderzoeken niet eens uitvoeren omdat dat niet in hun straatje past. Ook zijn velen van mening dat dit onnodig veel tijd zal kosten, zij denken vaak dat de tijd wel zal uitwijzen of u een wanbetaler bent of niet.

Voordelen of nadelen

Het is wel zo dat u een bepaalde aflossingsdiscipline moet hebben, anders kunnen de genoemde voordelen voor u zelfs een nadeel worden. U krijgt dan voor krediet dat u alsmaar blijft inzetten omdat het zo gemakkelijk te regelen is. Het is echter ook zo dat u niet te veel moet leunen op dit krediet als men dit door heeft als leverancier kan dat machtsmisbruik veroorzaken. Dus overweeg de voordelen leverancierskrediet en vraag aan!